Srednje obrazovanje

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Obrazovanje je oduvijek bilo osnova u razvoju bilo kojeg društva, jer ono je pokretačka snaga kako socijalnog tako i ekonomskog razvoja. Stoga o obrazovanju treba stalno voditi računa i konstantno pronalaziti mogućnosti za njegovo podsticanje, unapređenje i razvoj.Svaki pojedinac ima pravo na obrazovanje, a vlasti na svim nivoima, uključujući i općinu, dužne su osigurati ostvarivanje ovog prava. Međutim, danas nadležnost nad upravljanjem obrazovnim institucijama imaju najčešće više instance kao što su kantoni, federalni i državni nivo vlasti, u ovisnosti od toga radi li se o predškolskom, osnovnom, srednjem ili visokoškolskom obrazovanju, što u suštini usložnjava proceduru permanentnog nadzora nad radom obrazovnih institucija i mogućnostima investiranja.

 

Prema pozitivnim pravnim propisima u Bosni i Hercegovini osnovno obrazovanje je obavezno i mora biti besplatno i dostupno svima. Ostali nivoi obrazovanja (srednje obrazovanje, dodiplomski, diplomski i postdiplomski studij) nisu obavezni, ali su pristupačni svima onima koji se žele dalje školovati. Na području općine Kakanj nalaze se dvije ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje. Rad sa djecom je organiziran u grupama: mlađa, mlađa srednja, srednja i starija grupa.

 

Na području općine Kakanj djeluje 3 redovne srednje škole i to:

 

  1. Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj
  2. Srednja tehniĉka škola „Kemal Kapetanović“
  3. Mješovita srednja škola Kakanj

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin