U cilju sigurnosti učesnika u saobraćaju počeli su radovi na postavljanju zaštitne ograde na izgrađenoj dionici nove saobraćajnice koja vodi od ulice 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade do kružnog toka (zgrada Općinskog suda)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin