U Kaknju novih 16 samostalnih poljoprivrednika: Potpisani ugovori sa poljoprivrednim proizvođačima koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Podsticajna sredstva namijenjena su za:

– refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za registrovanu djelatnost) u prvoj (od datuma potpisivanja ugovora) i drugoj godini sa 100%, u trećoj godini Općina Kakanj refundira 50%, a krajnji korisnik sa 50%. Javni poziv za registraciju poljoprivrede kao osnovne djelatnosti je objavljen 19. aprila 2024. godine.

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline je zaprimila ukupno 16 prijava.

Od toga 6 kandidata je u 2022.godini prošlo Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa (Projekat Općine Kakanj i USAID-a) i ostvarilo podsticaj za 12 mjeseci refundacije troškova obaveznih doprinosa, te će njih 6 ugovor potpisati na još 2 godine (ukupno 3 godine) i bit će im refundirani troškovi obaveznih doprinosa u drugoj godini (2024. godina – od datuma potpisivanja ugovora) sa 100%, a u trećoj godini (2025. godini) 50%, a preostalih 50% korisnik podsticaja.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin