Uputa građanima: Kako postupiti u slučaju pojave zapaljenja dimnjaka?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu.Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od nekoliko pojava:

a) let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.

b) zagrijavanje zidova – dolazi do prenosa toplote kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.

c) prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka, najčešće u starim objektima, često je moguće naići na grede koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međuspratnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.

d) pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađi u dimovodnom kanalu – i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanjajako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal, oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova,

let iskri iz grla dimnjaka,

karakterističan miris paleži.

Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka:

a) Nazovite kakanjske vatrogasce na broj telefona 123.

b) Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne ulijevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekotine i dovesti do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade).

c) Obavijestite komšije o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

Napomene:

a) Ne smije se ulijevati voda u dimnjak – 1 l vode stvara 1.800 l vodene pare što može uzrokovati naglu ekspanziju u dimnjaku i puknuće samog dimnjaka.

b) Gašenje se može provesti pomoću nekoliko postupaka:

– ugušivanjem pomoću mokrih krpa. Svi otvori se moraju zatvoriti pomoću mokrih krpa. Dolazi do ugušivanja i smanjenja intenziteta požara nakon čega je potrebno čađ sastrugati pomoću čelične četke i kroz vratašca za čišćenje na dnu dimnjaka iznijeti iz objekta.

– prahom za gašenje. Prah iz aparata se ubacuje kroz najniži otvor i uzgon ga vuče prema gore. Loša osobina je što prah nema ohlađujući efekt. Nakon prigušivanja požara potrebno je provesti isti postupak kao i kod gašenja pomoću mokrih krpa.Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se propisa:

– Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen.

– Potrebno je pravilno i redovno održavanje dimnjaka. Učestalost čišćenja zavisi od vrste goriva koje se upotrebljava. Kod upotrebe drva za loženje treba uzeti u obzir vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu utjecati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvu.

Kod korištenja peći na kruta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznoraznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojenih i natopljenih raznoraznim uljima ili otapalima. Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se usljed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju.

U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka. Treba uzeti u obzir da se kisik u prostoriji troši na gorenje, kao i da se uvijek mali dio produkata izgaranja vraća u prostoriju.

U slučaju da je prilikom čišćenja ili kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl) potrebno je pristupiti sanaciji dimnjaka.Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu. Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca.

Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi. Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjaka. Na vrh dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin