Uputstvo o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore u mjesnim zajednicama općine Kakanj

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na osnovu člana 3. Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj 7/21), Komisija za provođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Kakanj na 4. sastanku održanom 14.06.2021. godine, donijela je

U P U T S T V O

o procedurama za akreditiranje posmatrača za izbore

u mjesnim zajednicama općine Kakanj

Uputstvo se može vidjeti klikom ovdje

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin