VAŽNO! Kampanja „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument!“

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Krajem 2021. godine Uprava policije MUP-a ZDK je, u saradnji sa UNDP-om, provela kampanju pod nazivom: „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument!“.

Ove godine UNDP provodi istu kampanju u periodu 5-31. decembar 2022. godine istovremeno na teritoriji cijele BiH.Centralni događaj kampanje se održao u Zenici 20.12.2022.godineu holu šoping centra „Džananović“.

Kampanja „Pucanj nije muzika, vatreno oružje nije muzički instrument!“ ima ciljeve:

– da podigne svijest građana o opasnosti korištenja vatrenog oružja u slavljeničke svrhe tokom prazničnog perioda,

– da promoviše odgovorno vlasništvo nad vatrenim oružjem.

Tokom trajanja kampanje policijski službenici i službenice dijele promotivni materijal građanima i tom prilikom kroz razgovor upoznaju građane sa ključnim porukama kampanje:

– neovlaštena upotreba vatrenog oružja ugrožava sigurnost ljudi i imovine i izaziva uznemirenost građana, te je nelegalna i kažnjiva,

– pucanje u vazduh iz vatrenog oružja može nenamjerno prouzrokovati smrt druge osobe ili za posljedicu imati teške fizičke povrede i psihološke traume.

Policijska stanica Kakanj apeluje na građane da se suzdrže od upotrebe vatrenog oružja tokom prazničnog perioda kako najradosniji trenuci i praznične proslave ne bi završile sa tragičnim posljedicama.

Provedite najljepše trenutke radosti i slavlja odgovorno, bez korištenja vatrenog oružja!

Projekat PILLAR koji Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) realizuje u saradnji sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH (SALW KO BiH) i policijskim agencijama u BiH, ima za cilj podizanja svijesti građana o opasnostima koje predstavlja korištenje vatrenog oružja i da promoviše odgovorno vlasništvo nad oružjem kroz različit set aktivnosti.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin