Vijećnička pitanja i inicijative i pristigli odgovori

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vijećnička pitanja i inicijative sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 9.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 11.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 13.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 14.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 15.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori 

Vijećnička pitanja i inicijative sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 23. redovne  sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 24. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 26.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 27.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 28.redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 29. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Vijećnička pitanja i inicijative sa 30. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori 

Vijećnička pitanja i inicijative sa 31. redovne sjednice Općinskog vijeća i pristigli odgovori

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin