Vizija općine

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Unapređenje kvaliteta življenja u Kaknju, kreiranje novih ekonomskih mogućnosti te borba protiv siromaštva su naše čvrsto opredjeljenje. Koncept razvoja konkurentnosti lokalne uprave je jedan od najznačajnijih aspekata razvoja filozofije za budućnost. Lokalni ekonomski razvoj i koncepcija razvoja konkurentnosti su paradigma uspješne uprave, a posebno zbog hijerarhijskog položaja općine u ustavnom uređenju naše zemlje. U takvoj situaciji dobija na značaju angažiranost u lokalnom ekonomskom razvoju, a poduzetnost postaje od krucijalne važnosti ne samo za lokalni već i ukupan ekonomski razvoj.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin