Zaslužuje kvalifikaciju “Ličnost dana” i više od toga: Premijer ZDK Mirnes Bašić, osigurana sredstva za refundaciju lijeka Tocilizumab

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zaslužuje kvalifikaciju “Ličnost dana” i više od toga: Premijer ZDK Mirnes Bašić, osigurana sredstva za refundaciju lijeka Tocilizumab koji se pokazao kao efikasan kod pokušaja liječenja stanja prekomjernog otpuštanja citokina, odnosno tzv. citokinske oluje, koja je jedno od najopasnijih stanja i u velikom procentu dovodi do smrtnosti kod teških slučajeva infekcije koronavirusom.

Podijelite

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin