Završena prva faza projekta „Uklanjanje ostataka građevine, saniranje lokacije, uređenje zelene površine i ozelenjavanje trga u Kraljevoj Sutjesci

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin